av ringo | august 13, 2011  

Oversikt over drap og livsfarlige angrep fra høyreekstremister/rasister mot venstreorienterte/mørkhudede i Norge siden 1977

 

”Det var på tide å skape skrekk i lille Norge […].  [H]ensikten […] var å drepe flest mulig […].” 

Sitatet dreier seg ikke om 22. juli, men om en bombe som ble kastet mot Blitz-huset i Oslo i 1994.    Kilden er nynazisten Johnny Olsen (som seinere trakk sin tilståelse, men den var nok sann).  ”Ladningen var titalls større enn det spesialister beregnet som dødelig […].  [Det] skulle […] avfyres to eller tre skudd for å få Blitzerne til vinduene idet ladningen gikk av.”  Bomben ”gjorde store materielle skader men skadet ingen.”

22. juli er altså ikke første gang høyreekstremister har forsøkt å drepe mange venstreorienterte i Norge.  Nedenfor står en liste med 33 angrep i Norge siden 1977:

***  I minst 18 av angrepene var gjerningsmennene høyreekstremister e.l.  I de resterende 15 tilfellene var gjerningsmennene antakelig rasistisk motiverte (og kan ha vært høyreekstremister).

***  Alle de 33 tilfellene er angrep på venstreorienterte (10 tilfeller ) eller mørkhudede (23 tilfeller).  (Hadelandsdrapene i 1981 er ikke tatt med, da de to drepte neppe var venstreorienterte eller innvandrere.)     

***  For alle de 33 tilfellene gjelder at

- enten er noen blitt drept (5 tilfeller – i de 4 tilfellene før 22. juli var det til sammen 5 drepte, alle mørkhudede),

- eller så antar jeg (vel å merke ut fra til tider lite informasjon) at angrepet har vært livsfarlig, dvs. at noen lett kunne ha blitt drept (28 tilfeller).

***  De 33 tilfellene er:

             – 9 ildspåsettelser (Branner i asylmottak er ikke nevnt:  ”[D]e siste tre årene [ca. 2007-2009, er det] meldt om brann eller branntilløp på halvparten av asylmottakene i Norge.  [...]  Matlaging oppgis som årsak til fire av ti meldte branner på asylmottakene [i disse årene]. Like mange av brannene er påtent av beboerne selv” (TV2).)

            – 10 bomber/sprengladninger (ekskl. 22. juli)

            – 6 knivepisoder

            – 7 skyteepisoder (inkl. 22. juli)

            – 1 annen episode (Arve Beheim Karlsen-saken i 1999)  (At innvandreren Eugene Obiora i 2006 ble drept av (bl.a.) en politimann som tidligere hadde opptrådt antakelig rasistisk i Sophia Baidoo-saken, er ikke tatt med her, bl.a. fordi politimennene ble ansett å være uten straffeansvar.)

***  Ingen tilfeller i for eksempel perioden 2002-2007 kan skyldes at jeg ikke har funnet tilfellene.   Hvis det ikke var noen tilfeller i denne perioden, kan en årsak være reaksjonene etter drapet på Benjamin Hermansen i 2001.

***  Litt om annen vold:

-  ”Fra 1987 til 2000 er det registrert mer enn tusen trusler og angrep med rasistiske motiver […] mot innvandrere og antirasister” (Klassekampen 31/1-01).

-  ”I Sverige er 20 mennesker drept av høyreekstremister de siste tyve årene [dvs. ca. 1976-1995]” (Antirasistisk senter 1995). 

 

OM VOLD FRA VENSTREORIENTERTE OG INNVANDRERE

Jeg kjenner ikke til noen eksempler på vold fra venstreorienterte i Norge, bortsett fra at blitzere har skadet (og blitt skadet av) politifolk og antakelig også høyreekstreme i gateslag. 

Folk med innvandrerbakgrunn begikk 60 av de 226 drapene i Norge i 2000-2005.  I 19 av de 60 tilfellene var ofrene etniske nordmenn. 

 

KORT SAGT

22. juli er et ekstremt eksempel på et klart mønster:

 *  Ytterste høyre har mange ganger drept eller gjennomført livsfarlige angrep (og selvfølgelig trusler, trakassering og annen vold) mot venstreorienterte eller mørkhudede.  I 1994 prøvde de som nevnt å ”drepe flest mulig blitzere”. 

*  Mht. ytterste venstre har jeg bare funnet vold (antakelig stort sett steinkasting o.l.) mot politiet og høyreekstremister i gateslag. 

*  I hvilken grad rasemotsetninger har bidratt til mørkhudedes drap på og vold mot etniske nordmenn (og andre etniske nordmenns drap på og vold mot mørkhudede), har jeg ikke funnet noe om.

 

DE 33 ANGREPENE

Her er de 33 angrepene siden 1977 (*** markerer angrep mot venstreorienterte, ooo mot mørkhudede)  (kildene finnes enten ved å klikke på årstallet eller i parentes):

 

1  ***  1977:               Oktober bokhandel i Tromsø ble sprengt av høyreekstremister.  Bare tilfeldigheter gjorde at liv ikke gitt tapt.

2  ***  1979:               Nynazisten Petter Kristian Kyvik kastet en bombe mot Faglig 1. mai Fronts 1. mai-tog i Oslo.  En mann ble alvorlig skadet (Bergens Tidende 25/7-11).

3  ooo  1985:               Ahmaddyya-muslimenes Nor-moské på Frogner i Oslo ble sprengt med dynamitt av det høyreekstreme Nasjonalt Folkeparti. En kvinne på 38 år fikk sjokk- og røykskader.

4  ooo  1985:               Ildspåsettelse av lokalene til Stiftelsen Islamsk Senter i Oslo

5  ooo  1987:               Tre ildspåsettelser i en flyktningebolig på Jeløya ved Moss i løpet av desember

6  ooo  1988:               En sprengladning detonerte i en innvandrerbutikk i Brumunddal.

7  ooo  1988:               Den samme innvandrerbutikken i Brumunddal ble fullstendig ødelagt etter at en brannbombe ble kastet inn gjennom vinduet mens eieren lå og sov i kjelleren.

8  ooo  1988:               En flyktningebolig i Steinkjer ble totalskadet av en påsatt brann.   Flyktningene som bodde i boligen, hadde tidligere bodd i en campinghytte, som også brant ned.

9  ooo  1988:               Påsatt brann i en innvandrerbutikk i Oppegård.  Det var malt hakekors på gulvet.

10  ***  1989:             Høyreekstremister kastet brannbomber inn på Blitz-huset under en konsert.  Store brannskader.

11  ooo  1989:             Bombe eksploderte utenfor et asylmottak på Eidsvoll.  Ingen ble skadet (Aftenposten Morgen 20/9-95).

12  ooo  1989:             Politiet kuttet lunten like før en halvannen kilo stor dynamittbombe eksploderte i en innvandrerbutikk i Oslo (Aftenposten Morgen 20/9-95).    

13  ooo  1989:             Påsatt brann i en flyktningebolig i Kristiansand.

14  ooo  1989:             To norskpakistanere ble knivstukket og drept i Oslo.  Drapene ble ansett å være rasistisk motivert. 

15  ooo  1990:             Påsatt brann i flyktningbolig i Kristiansand (15. juni).

16  ooo  1990:             Påsatt brann i flyktningbolig i Kristiansand (8. september).

17  ***  1994:             En kraftig bombe sprengtes utenfor Blitz-huset.

18  ***  1995:             En blitzer ble angrepet med øks og så skytevåpen av nynazister i Oslo (Aftenposten Aften 9/11-95).

19  ***  1995:             En bombe ble kastet mot Blitz-huset.  Nynazisten Johnny Olsen har seinere tilstått både dette og 1994-bomben (og deretter trukket tilståelsen).   

20  ***  1995:             To antirasister i Hønefoss ble beskutt med en skarpladd pistol av tre lokale høyreekstremister (Klassekampen 31/1-01).

21  ooo  1995:             Zorn 88 hevdet de sto bak en ildspåsettelse på en Kina-restaurant i Sandnes (Klassekampen 31/1-01).

22  ooo 1996:              Branntilløp i veggen hos en kurdisk flyktningefamilie i Stokke klokken fire om morgenen, etter trakassering i to år.  Faren oppdaget dette fordi han satt oppe og så på OL.  Fem tenåringsgutter med høyreekstreme synspunkter ble siktet for mordbrann.

23  ***  1996:             Nynazisten Johnny Olsen skjøt mot antirasistiske demonstranter (Klassekampen 31/1-01).

24  ***  1998:              Nynazisten Daniel De Linde skjøt fem skudd mot en folkemengde utenfor puben Elm Street i Oslo i forbindelse med gateslag mellom nynazister og blitzere. Ett skudd traff en kvinne.

25  ooo  1998:             En marokkansk mann blir knivstukket av nynazister i Oslo (Klassekampen 31/1-01).

26  ooo  1999:             Den indiskfødte og adopterte Arve Beheim Karlsen blir funnet druknet i Sogndalselva etter å ha blitt jaget over en gangbro.  To personer hadde ropt «drep negeren» mens de jaget Beheim Karlsen langs elva, men ble kun dømt for vold og trusler. 

27  ooo  2000:             Seks personer knyttet til det nynazistiske miljøet knivstakk en norskafrikaner i Oslo.

28  ooo  2000:             To afrikanere ble knivstukket i Stavanger. Flere nynazister ble siktet (Klassekampen 31/1-01).

29  ooo  2000:             I Kristiansand mishandlet fire nynazister en 19-årig etiopier bl.a. vha. kniv slik at han ble innlagt på sykehus med alvorlige hodeskader og ikke kom til bevissthet før nærmere ett døgn seinere.

30  ooo  2001:             Personer fra den nynazistiske grupperingen Boot Boys drepte Benjamin Hermansen med kniv.

31  ooo  2008:             En innvandrer fra Somalia ble skutt og drept i Trondheim av en 25-åring som gjentatte ganger hadde kommet med rasistiske uttalelser på flere nettsteder. 

32  ooo  2008:             En advokat skadet en 16-åring hardt ved å skyte flere skudd mot Hvalstad asylmottak i Asker.  Advokaten innrømmet å ha blitt påvirket av bl.a. et leserinnlegg om asylmottaket. 

33  ***  2011:             22. juli

 

22. JULI

En hilsen til de drepte, sårede og pårørende 22. juli – ”Klara stjärnor” med Jan Johansson:

 

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

En meget solid oversikt over høyreekstrem terror – og røttene til 22. juli.
Kanskje den beste jeg har sett – keep up the good work!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk!! Det var langt flere angrep og dermed mer arbeid med oversikten enn jeg trodde på forhånd. Jeg hadde liksom et trykk for brystet i ei uke etter 22. juli. Her forteller Karl Ove Knausgård om hvordan han opplevde det (jeg har ikke hørt hele programmet ennå, men skal gjøre det): http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3421&grupp=7175&artikel=4549387

(Ved å lete i listene i venstre marg kan en finne andre sommergjester gjennom årene, bl.a. Cornelis Vreeswijk, http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3421&grupp=7164.)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nazister er ikke høyreekstreme! Nazismen er egentlig en venstreorientert sosialistisk ideologi som også bygger på raserenhet.

Kjennetegn på nynazister
* Mot innvandring
* mot integrering
* mot israel og sionisme(ekstrem jødedom)
* For en velferdstat, og arbeiderrettigheter

Høyre ekstreme er i motsetning til nazistene for det meste ikke biologisk rasistiske, de bygger på kultur for det meste. De er ofte kristne. I moderne tider er de veldig islamkritiske, i motsetining til nazistene som mener all innvandring, uansett religion er farlig.

Kjennetegn på Høyreekstreme

* Mot muslimsk innvandring
* Veldig antikommunistiske
* ofte kristne
* Veldig islamkritiske
* Vil avvikle velferdsstaten
* Støtter integrering

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Just cause it’s silmpe doesn’t mean it’s not super helpful.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

It is called the head, is not uncommon. He is a child with such a force. “Psycho Kitty Genesis” (playing Pokemon known as Naha), as a psychic attack.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00