av ringo | september 25, 2010  

Hvordan kan venstresiden vinne valg?

 

Sverige har gitt verden mye bra, bl.a. Olof Palme.  Her forteller Palme i 1982 om hvorfor han er sosialdemokrat:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Men de svenske sosialdemokratene er blitt svekket med tiden:

Følgende figur viser norske Stortingsvalg 1961-2009:

 

Ap+SV (blå kurve) og V+KrF+Sp (rød) har fallende trend, Frp+H (gul) stigende.  Hva er årsakene til Ap+SV sin tilbakegang?  Jeg vet ikke, men en tenker lett på særlig to ting:

Arbeidsledigheten

Palme-videoen illustrerer at folk tidligere hadde stor tillit til sosialdemokratene mht. arbeidsledigheten.  Det skyldtes vel bl.a. sosialdemokratenes vilje til å øke offentlig etterspørsel etter varer og tjenester når den private etterspørselen var svak.  Men da jeg foran valget i 2009 inspiserte valgbodene på Karl Johan, var Høyres hovedslagord ”Lavere skatter for trygge jobber” e.l.  Foran årets valg i Sverige utnevnte Moderaterna seg selv til ”Sveriges enda arbetarparti”, med samme begrunnelse.  Dette imaget bidrar til høyreorienterte valgseire og lavere skattenivå.  (Hvor berettiget dette imaget er i Moderaternas tilfelle, illustreres av faktaene i følgende video:)

 

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

 

Men den høye arbeidsledigheten i mange land nå, blir nok langvarig.  Omtrent det eneste som kan redusere arbeidsledigheten raskt, er økt offentlig etterspørsel.  Men det er særlig høyresiden mot, bl.a. fordi det vil vanskeliggjøre skattekutt.

Innvandringen

Statistisk sentralbyrå definerer “innvandrerbefolkningen” som “personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge”.  I perioden 1986-2006 lå innvandrerbefolkningen fra vestlige land stabilt på ca. 2 % av befolkningen.  Innvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige land økte i samme periode jevnt fra vel 1 % til vel 6 % av befolkningen.

Følgende figur viser Frps framvekst i de samme Stortingsvalgene:

 

Styrkeforholdet mellom de tradisjonelle alliansene Ap+SV (blå) og H+KrF+V+Sp (gul), har m.a.o. holdt seg noenlunde stabilt.  Nær sagt den eneste endringen er Frps framvekst (rød).  De fleste antar vel at innvandringspolitikken har vært Frps sterkeste velgermagnet.    

Hva bør venstresiden gjøre? 

Mht. innvandringen er jeg usikker, det kommer jeg tilbake til seinere. 

Om arbeidsledigheten:  Høyresiden sier stadig at lavere skattenivå vil øke sysselsettingen.  Venstreorienterte politikere imøtegår denne påstanden for sjelden, og det øker påstandens troverdighet.  Derfor bør venstresiden kritisere påstanden langt mer, for eksempel vha. slike argumenter.  Det ville ha vært morsomt, og for alt jeg vet kanskje også saklig sett riktig, om høyresidens talsmenn hadde omtalt denne påstanden slik Harald Heide-Steen jr. omtalte Supperådet (jeg har omsider forstått hvordan en kan legge inn videoer!):

 

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stjerner!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk, Starlett!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Good job mkiang it appear easy.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00