av ringo | september 17, 2010  

Lærerikt om Høyre som velferdsparti

 

Erna Solberg sa nylig at Høyre skal framstå som velferdsparti fram mot valget i 2013.  LOs nestleder Gerd Kristiansen om dette:

”Høyre har avvist nesten hver eneste demokrati- og velferdsreform i de 126 årene partiet har eksistert.  […]

Høyre gikk imot lovfestet rett til videregående opplæring, de gikk imot opprettelsen av skolefritidsordning for ungene og de strittet imot barnehageforliket, selv om regjeringspartnerne deres tvang dem til å stemme for til slutt.  […]  Så da er det ikke så overraskende at to av Høyres unge håp – Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup – […] sier et prinsipielt nei til tannhelsereform. […]

Samtidig finnes det ėn velferdsreform Høyre har stilt seg varmt bak.  Den har kostet milliarder av kroner i utgifter for staten, både i utbetalinger og administrasjon.  Den har vært en effektiv bremse for likestillingsarbeidet.  Den reduserer arbeidsstyrken og undergraver verdiskapningen i samfunnet.  Og det er en ren betaling for å ikke bruke et velferdsgode.  Kontantstøtten var de for.  […]

Unge Høyre-leder Henrik Asheim […] ønsker høyere egenandeler på blant annet barnehageplass og medisiner, og behovsprøving av barnetrygd og egenandelstak på de nevnte ordningene.  […]

For Høyre vil behovsprøving bety å flytte penger fra de som har litt til de som har mye [vha. skattekutt].  […]

Samtidig er det påfallende hvordan Høyre bare vil behovsprøve for å kutte i ytelsene.  De vil spare penger på barnetrygden ved å behovsprøve den.  Men de vil ikke behovsprøve de utgiftene folk har til for eksempel tannlegetjenester.  Vi vet jo at mange nordmenn lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd.  […]

Hvis det skal sitte folk på NAV-kontorene og sjekke hvem som har behov for barnetrygd og egenandelsrefusjon og så videre […] kan vi med sikkerhet fastslå at byråkratiet vil vokse.  [… Men Høyre] vet at så lenge velferdsordningene er universelle, så slutter folk opp om velferdsstaten.  […]

Den eneste trøsten er at når velferdsordningene først er innført, så er det bare et spørsmål om tid før Høyre forsøker å ta æren for dem.”

Vel talt.  Da Høyre brukte slagordet ”Sats på skolen”, trodde mange naturlig nok at det betød ”mer penger til skolen”.  Men det var jo selvfølgelig tvert om.  Jeg håper at dette siste salgstrikset blir mer gjennomskuet.    

  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00