av ringo | september 3, 2010  

Høyre – Norges freidigste parti?

 

Kanskje ikke, kanskje Frp er freidigst.  Men nå om Høyre:

 

EKSEMPEL 1:

*****  George W. Bushs image i presidentvalgkampen i 2000 var ”compassionate conservatism”.  Realiteten var sånn

00000  Erna Solberg sa nylig at Høyre skal framstå “som velferdsparti fram mot valget i 2013.  – Høyres sjel ligger i velferdspolitikken”.  To kommentarer:

Aps Helga Pedersen:  “Det blir nok akkurat som i Sverige, hvor den borgerlige regjeringen har snakket om velferd men har gitt store skattelettelser og svekket A-kassen for de arbeidsledige”.

SVs Bård Vegar Solhjell:   ”– Hva om jeg kom trekkende og sa at SV er et oljeparti? «Rett nok har vi stemt mot alle utbyggingene, men vi er et oljeparti». På samme måte er Høyre ikke et velferdsparti. De har stemt imot mange utbedringer og reformer. Da må de manne seg opp og stå for det, sier Solhjell.  [...]  Han viser til at Høyre opp gjennom historien har argumentert mot stemmerett for kvinner, 8-timers arbeidsdag, opprettelse av Lånekassen, og innføring av alderstrygd, uføretrygd og arbeidsløshetstrygd.  [...]  De argumenterte mot barnehageloven, mot retten til barnehageplass og de mente utbyggingstempoet var altfor høyt.  [...]  Jeg sier ikke at velferdsstaten forsvinner i morgen med Høyre ved roret, men jeg er redd at alle til slutt må betale mer for eldreomsorg, barnehageplass og høyere utdanning.”

 

EKSEMPEL 2:

*****  Jeg husker at George W. Bush i ca. 2000 bekymret seg for valgkampens nivå, han framstilte noe Al Gore hadde sagt, som et overtramp (det var det langt fra).  Selv unngikk han Vietnam-tjeneste vha. sin far, mens hans krigshelt-motstander ble bekjempet sånn i 2000 og sånn i 2004.

00000  Både i 2006, 2008 og 2010 har Erna Solberg anklaget Ap for skitten valgkamp.  Jens Stoltenberg i 2008:  “Når Høyre snakker om skitten valgkamp, bør alle lytte, for da er det ekspertene som taler [...].  Det er ingen som driver så skitten valgkamp som Høyre. De har store annonser med negativ kampanje om motstanderne i hver eneste valgkamp”.

 

EKSEMPEL 3:  

*****  Arthur Laffers påstand er at redusert skattenivå vil øke den økonomiske veksten så mye, at skatteinngangen øker.  George W. Bushs sjeføkonom 2003-2005, Greg Mankiw, som langt fra er noen pessimist i troen på effekten av skattekutt, har betegnet dette som en påstand av ”charlatans and cranks”.  “There was a major sensation in 1981 when Mr. David Stockman, [president Reagans] budget director, conceded that [Laffer-påstanden] was, in reality, a cover for reducing the taxes on the affluent” (John Kenneth Galbraith, A View from the Stands, s. 180). 

00000  Men Erna Solberg begrunner skattekutt med Laffer-påstanden (kommentar her).   

 

Kort sagt: 

Er venstreorienterte partier like freidige?  Neppe.  I USA er denne forskjellen nærmest grotesk (les Paul Krugman).  Men jfr. eksemplene ovenfor ser en den samme tendensen i Norge.  Hovedårsaken til dette:  Inntrykket mitt er at høyreorientert politikk tjener bare et velstående mindretall.  Derfor må den pakkes godt inn i salgstriks, før den kan selges til velgerne.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Og privatisert velferd er dårlig velferd:
http://www.etc.se/31693/vinster-inom-vard-och-skola/
I stedet for at velferdskronene går direkte til dem som trenger det, går en stadig større andel til profitt for private firma. Foreløpig verre i Sverige enn i Norge. Men som Per Kristian Foss (!) har påvist – SVs barnehagereform er den største privatisering av velferdstjenester som noengang har skjedd i Norge, så det er grunn til å være bekymret også her.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette synes jeg er interessant. Vi reagerer begge på at noen blir rike på å starte barnehager. Men hvorfor ikke da reagere på at noen blir rike f.eks. av å selge mobiltelefoner?

Anta noen blir rike på barnehager ved å gjøre barnehagene dyrere/dårligere enn de bør være. Men kan en ikke da si det samme om mobiltelefoner? Hvorfor ikke la et offentlig eid selskap, hvis profitt går til staten, selge mobiltelefoner? Dette er faktisk noe jeg har tenkt på at kan være lurt. Det kan øke priskonkurransen, og profitten går til oss alle istedenfor til noen få.

Men blir barnehage-rikingene rike ved å drive bedre/billigere? Konkurranse virker motiverende, både for både private og kommunale barnehager, og sånn sett kan det være noe i det. Men det spørs hvor mye konkurranse de private barnehagene egentlig skaper, i alle fall så lenge det er mangel på barnehageplasser. Og det gjør det “logisk” å reagere på barnehage-rikingene (som ikke øker konkurransen), men akseptere mobiltelefon-rikingene (fordi de bidrar til konkurranse på dette markedet).

Mulig konklusjon:

** Skal en ha private inn i barnehagedriften, må det være fordi det skaper konkurranse. Men gjør det det?

** Det kan nok være så som så med konkurransen i en del markeder med private firma, også (les eiendomsmeglerbransjen, der prisene virker å være helt hinsides – hva ville ha skjedd om en offentlig etat hadde tatt like mye for å formidle boligsalg som eiendomsmeglerne gjør?). Der kan offentlig eide firma øke priskonkurransen, og motvirke urimelig store profitter.

Ok, stresser med å rekke søknadsfristen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan staten skal forholde seg til profitt, er et stort og åpent spørsmål.
Personlig er jeg skeptisk til formen statsaksjeselskap og/eller kombinerte aksjeselskap – fordi det fører til vridning i målsetningene. Når statnett nå er gjort om til as – er målsettinga ikke å sørge for god og sikker strømforsyning til forbrukerne i Norge, men å skaffe staten overskudd av driften av strømnettet. Når Statoil er delprivatisert, er målsettinga ikke lenger å forvalte norsk oljeutvinning til beste for Norge – men å skaffe eierne mest mulig profitt. Hvilket betyr at Statoil er engasjert i Mexicogolfen, i Brasil og i oljesandutvinning i Canada. Og Helge Lund forteller at Statoil “ikke har kompetanse” til å satse på fornybar energi – som hadde vært mer miljøvennlig og framtidsrettet. Men altså dårligere for profitten.
Når det gjelder eiendomsmeglere, så er mitt syn at all eiendomsformidling (kanskje med untak for næringsbygg) bør skje i offentlig regi. Man leverer inn en bolig til salg, det blir tatt en takst (både økonomisk og teknisk). Det offentlige tar (et lite) gebyr for denne tjenesten. Deretter melder interesserte seg til dette boligkontoret, og det foretas loddtrekning om boligen. Dette vil hindre at noen skummer fløten av markedet, og det vil føre til en mye sunnere prisutvikling på boliger. Ulempen kan sjølsagt være at det gir lavere priser i – og dermed tilflytting til – Oslo.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og svenskene dokumenterer at Moderaterna i mange tilfeller ikke er spesielt “moderate”:
http://www.youtube.com/watch?v=O8VW2YQJhhE

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager seint svar, jeg har satt innstillingene på at kommentarer kan vises automatisk uten at jeg må godkjenne dem først (oppdaget nylig at det nå er blitt mulig), og at jeg skal få mail ved kommentarer (det fungerer visst ikke, kanskje fordi jeg nylig skiftet mail-adresse for bloggen).

Om Statoil o.l.: Ett spørsmål er hvem som bør eie slike selskaper på hvilken måte o.l., et annet hvordan staten bør bruke sin makt som eier i de selskapene staten eier. Mht. det siste skjønner jeg ikke hvorfor staten ikke kan instruere Statoil om å holde seg bort fra oljesanden i Canada. Er det ikke sånt store eiere kan bestemme, da? Om det første: Jeg skjønner ikke så mye av det, men hvis AS gjør det umulig å instruere Statoil om å holde seg borte fra oljesanden, er det i alle fall et sterkt argument for en annen eierform. Tilsvarende, hvis AS gjør det umulig å instruere et offentlig eid eiendomsmeglingsfirma om å holde anstendige priser, bør en annen eierform enn AS velges.

Om eiendomssalg: Det fins en grense for hvor stor prosent eiendomsmeglere kan ta i provisjon. Den bør senkes drastisk! Om a) all eiendomsmegling i offentlig regi pluss, så vidt jeg forstår, b) at prisene ikke bestemmes av høyeste bud, men av taksten: Mulig jeg tar feil, men jeg tror de har b) e.l. i England, men der er det kanskje først til mølla, ikke loddtrekking. Hvis offentlig regi, bør en på en eller annen måte prøve å beholde at folk kan velge eiendomsmegler selv, og at megleren motiveres til å skaffe kjøpere. Men det fins sikkert mange måter en kan gjøre det på.

Fin video – fakta har en egen sjarm. Den første også til at jeg oppdaget denne – vakkert:
http://www.youtube.com/watch?v=_3ZebXTWN-0&feature=related

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Thanks alot – your answer sovled all my problems after several days struggling

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

52jXmw , [url=http://nuhqqyqywgks.com/]nuhqqyqywgks[/url], [link=http://qouecaihpqpw.com/]qouecaihpqpw[/link], http://vbvhdmjybldd.com/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

car insureance 776 auto insurance 098

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

dental health insurance :]]] family health insurance rate =-)) chip health insurance xvnxlj

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

tramadol 6951 viagra yql

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

nevada homeowners insurance quote >:-D car insurance quotes 028

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

cheap prices on cialis 582 ultram 9022

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

life insurance jrmy health insurance eyqn

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

topamax recommended tapering off schedule 1571 ultram anxiety czy

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

college health insurance 834 group health insurance 8)))

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

auto insurance quotes 18023 home insurance 900

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

cheap auto insurance calrw classic car insurance rlc

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

affordable life insurance ikmye life insurance quotes 124

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

acomplia 8-D generic brands for ultram %-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

tramadol 4738 apcalis levitra viagra mlfv

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

nj car insurance 569385 cheap auto insurance estz

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

cheap car insurance 1725 home insurance 4830

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

discount viagra online 39449 levitra %((

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

auto insurance 9276 home insurance quotes wsi

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

auto insurance quotes fnqokv company life insurance jjmnk

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00